Zaķusala

Lieljaudas tehnikas “slūžas” sargā nobrauktuvi no Salu tilta uz Zaķusalu. Jāzepa Danovska foto. 1991. gada barikāžu muzeja krājums.

Zvejnieku kolhoza Auda kuģīši pie Zaķusalas krastmalas. Ulda Brieža foto. 1991. gada barikāžu muzeja krājums.

Barikādes ap Latvijas Televīzijas studiju Zaķusalā. Ilgvara Gradovska foto. 1991. gada barikāžu muzeja krājums.

“TV tornis” apsardzībai veicamie uzdevumi. Latvijas Kara muzeja krājums.

Latvijas TV studijas tornis Zaķusalā. Gunta Beikerta foto. 1991. gada barikāžu muzeja krājums.

Cilvēku ķēdes apkārt Latvijas TV studijai Zaķusalā. Ilgvara Gradovska foto. 1991. gada barikāžu muzeja krājums.

Latvijas TV studijas vestibils — Zaķusalas aizstāvju atpūtas vieta. Viļa Ivanovska foto. 1991. gada barikāžu muzeja krājums.


Zaķusala

Latvijas TV studijas ēkas, TV torņa un Zaķusalu šķērsojošā Salu tilta aizsardzībai tika izveidots vienots komplekss, kurā sākumā izmantoja smagās lieljaudas tehnikas vienības, zvejnieku tīklus, koka trijkājus, lai nepieļautu helikopteru nosēšanos. Zvejnieku kolhoza Auda kuģīši dežurēja gatavībā nostiept trosi Daugavā gar salas krastu, lai uzbrucēji nevarētu tām pietuvoties. Vēlāk aizsargbūves papildināja dzelzsbetona bloku un paneļu konstrukcijas. Zaķusalas Īpašo kārtības sargu vienības štābu vadīja Roberts Millers, bet objekta LTF Koordinācijas centra vadība tika uzticēta LTF valdes loceklim Ainaram Bašķim. Saskaņā ar 12. janvārī LTF Domē nolemto, aizsargāt Zaķusalu tika aicināti Latgales, Zemgales, Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas un Rīgas rajona ļaudis.

Zakusala

To protect the Latvia TV studio building, the TV tower and the Island Bridge crossing to Zakusala, a unified complex was created, which initially used heavy duty lorries, fishing nets, and wooden tripods to prevent helicopter landing. The boats of the Auda fishermen’s collective farm were on duty to stretch the rope along the island’s shore in the Daugava in case the attackers approached them from the riverside. Later, the protective structures were supplemented by reinforced concrete blocks and panel constructions. The headquarters of the Zakusala Special Guard Unit was headed by Roberts Millers, but the management of the LPF Coordination Center was entrusted to Ainars Bašķis, a member of the LPF Board. According to the decision of the LPF Council on January 12, the people of Latgale, Zemgale, the suburb of Zemgale and the district of Riga were attracted to protect Zakusala.