Īpašie brīvprātīgie kārtības sargi

Īpašo brīvprātīgo kārtības sargu vienības dalībnieki ar atpazīšanas zīmi — baltu rokas apsēju, pie Radio mājas Doma laukumā. Heinriha Znotiņa foto. 1991. gada barikāžu muzeja krājums.

Zaķusalas Īpašo brīvprātīgo kārtības sargu vienība Roberta Millera vadībā (pirmajā rindā, ar bārdu). Augusta Gulbja foto. 1991. gada barikāžu muzeja krājums.

Barikāde pie ieejas Starptautiskajā sakaru centrā Dzirnavu ielā 105, priekšplānā redzams Īpašo kārtības sargu vienības dalībnieks ar baltu rokas apsēju. Valda Medņa foto. 1991. gada barikāžu muzeja krājums.

Īpašo brīvprātīgo kārtības sargu štāba veidlapa (neaizpildīta) informācijas vākšanai par operatīvo situāciju visos barikāžu objektos. 1991. gada barikāžu muzeja krājums.

Īpašo brīvprātīgo kārtības sargu rokas apsējs. 1991. gada barikāžu muzeja krājums.

Krūšu nozīmīte identificējoša brīvprātīgo kārtības sargu. 1991. gada barikāžu muzeja krājums.


Īpašie Brīvprātīgie kārtības sargi

1991. gada janvārī jau pastāv vienota valsts mēroga Īpašo brīvprātīgo kārtības sargu organizācija Georga Beshļebņikova vadībā, neapbruņota, taču ar savu štābu Hospitāļu ielā, informācijas dienestu, novērotāju tīklu, kas ziņoja par OMON un PSRS armijas vienību kustību Rīgā un tās apkārtnē, Interfrontes, Kompartijas un citu pretspēku darbību. Barikāžu laikā Īpašo brīvprātīgo kārtības sargu vienības no visas Latvijas pieteicās stratēģisko objektu aizsardzībā. Bieži vien viņi nodrošināja ēku iekšējo apsardzi, viņiem tika uzticēti sardzes posteņi objektos, citi uzdevumi, kas prasīja lielāku disciplīnu un organizētību. Īpašo brīvprātīgo kārtības sargu vienības piedalījās LR Augstākās padomes, LR Ministru padomes, Rīgas Telefona un telegrāfa centrāles aizsardzībā, dežūrēja sargposteņos Zaķusalā un uz Salu tilta, pie Brīvības pieminekļa.

Special Volunteer Stewards

In January 1991 unarmed single nationwide organization of Special Volunteer Law Enforcement Officers was complete and ready for work. It was headed by Georg Beshlebnikov, its headquarters were on Hospitalu Street, the organization conducted a network of information services, observers reported on the movement of OMON and the USSR army units in and around Riga, of Interfront , the Communist Party and other anti-competitive activities. During the barricades, units of Special Volunteer Law Enforcement Officers from all over Latvia applied for defence of strategic objects. They often provided internal security for the buildings, assigned guard posts at the sites, and performed other tasks that required greater discipline and organization. The units of the special volunteer security guards participated in the defence of the Supreme Council of the Republic of Latvia, the Council of Ministers of the Republic of Latvia, the Riga Telephone and Telegraph Center, they were on duty in Zakusala and on the Salu Bridge as well as at the Freedom Monument.