Rīgas tilti

Smagā tehnika uz Vanšu tilta gatava to bloķēt jebkurā brīdī. Ulda Brieža foto. 1991. gada barikāžu muzeja krājums.

Smagā lauksaimniecības tehnika uz Salu tilta — braukšanai atstāta tika viena josla. Ulda Brieža foto. 1991. gada barikāžu muzeja  krājums.

Traktors K-700 Salu tilta bloķēšanai Rīgas centra pusē. Vitālija Rutka foto. 1991. gada barikāžu muzeja krājums.

OMON vienības bruņutransportiera sadragāta barikāžu aizstāvju kravas automašīna pie Vecmīlgrāvja tilta. Baibas Rumbas foto. 1991. gada barikāžu muzeja krājums.

Pie Vecmīlgrāvja tilta OMON kaujinieku izdemolēts autobuss atgādāts pie viesnīcas “Latvija” Brīvības ielā. Andreja Pebo foto. 1991. gada barikāžu muzeja krājums.

Pie Vecmīlgrāvja tilta OMON vienības kaujinieku nošautā Roberta Mūrnieka bēru gājiens no Alberta baznīcas Pārdaugavā uz Mārupes kapiem. Ulda Brieža foto. 1991. gada barikāžu muzeja krājums.

Voldemāra Jaroņa operatīvie pieraksti un shēma par 16. janvāra notikumiem. 1991. gada barikāžu muzeja krājums.


Rīgas tilti

Nobloķējot iekšpilsētas objektu pieejas, vienlaicīgi tika sākta tehnikas izvietošana uz pilsētas tiltiem, lai nepieciešamības gadījumā varētu tos pilnībā bloķēt un aizkavēt armijas virzību uz pilsētas centru. Jau 13. janvāra vēlā vakarā tehnika tika izvietota uz Vanšu, Akmens, Salu, Slāvu, Deglava, Juglas, Brasas un Mangaļu tiltiem. PSRS armijas virzības uz Rīgu nebija, taču 14. janvārī plkst. 18.45 notika OMON vienības uzbrukums Brasas tilta aizstāvjiem, omonieši apmētāja mašīnas ar degmaisījuma pudelēm. Pie Vecmīlgrāvja tilta 16. janvārī plkst. 16.45 no OMON lodes gāja bojā LR Satiksmes ministrijas šoferis Roberts Mūrnieks – pirmais barikāžu upuris. 16. janvārī plkst. 18.30 notika OMON uzbrukums arī pie Brasas tilta, kur bruņutransportierī ieradās omonieši un atkal šāva pa automašīnām, ievainojot autovadītājus. Neskatoties uz OMON vardarbību un tiešiem draudiem veselībai un arī dzīvībai, barikāžu aizstāvji neatkāpās. Lai izvairītos no iespējami lielākiem zaudējumiem un cilvēku upuriem, 17. janvāra naktī Ministru padome deva rīkojumu atbrīvot tiltus un tehniku izvietot tiltiem blakus – pieguļošās ielās. Rīgas tiltu bloķēšana, kas turpinājās četras diennaktis, neļāva OMON vienībai, kas gāja visu uzbrukumu galvgalī, brīvi un nepamanīti atstāt savu bāzi un pārvietoties uz Rīgas centru. Tas ļāva sakārtot pārējo objektu aizsardzību.

Riga Bridges

Along with blocking the access to the inner city objects, the heavy duty transport was located on the bridges of the city, so that, if necessary, they could completely block the army movement towards the city center. In the late evening of January 13, the transport was placed on the Vanshu, Akmens, Salu, Slavu, Deglava, Yugla, Brasa and Mangali bridges. There was no movement of the USSR army towards Riga, but on January 14 at at 6:45 pm, the OMON unit attacked the defenders of the Brasa bridge, and the Omon threw fuel bottles at cars. At the Vecmilgravis bridge January 16 at 16:45, the driver of the Ministry of Transport of the Republic of Latvia Roberts Murnieks – the first victim of barricades – was killed by an OMON bullet.
January 16 at 6:30 pm an OMON attack also took place at the Brasa Bridge, where the Omon arrived in the armored vehicle and again shot at the cars, injuring the drivers. Despite the OMON violence and the imminent threat to health and life, the defenders of the barricades did not retreat. In order to avoid possible losses and casualties, on the night of 17 January the Council of Ministers ordered to free the bridges from trucks and leave them at the adjacent streets. The blocking of the Riga bridges, which lasted for four days, prevented the OMON unit, which was at the head of the entire attack, from leaving its base freely and unnoticed and moving to the center of Riga. So arrangement of defense of other objects was made it possible.