Barikāžu noslēgums

OMON cenšas izklīdināt cilvēkus ar dūmu granātām. Aiz dūmu mākoņiem – dzelzsbetona bloku barikāde. Gunāra Limeža foto. 1991. gada barikāžu muzeja krājums.

OMON kaujinieki pulcējas pie  pēdējās barikādes pirms Augstākās padomes ēkas Jēkaba un Klostera ielu stūrī. Gunāra Limeža foto. 1991. gada barikāžu muzeja krājums.

Barikāžu nojaukšana pie Augstākās Padomes 1992. gada 7. jūlijā. “Brīvā Latvija: Apvienotā “Londonas Avīze” un “Latvija””, 1992, 3. augusts, 6. lpp.

Aizsargkonstrukciju pie radiokomitejas ēkas nojaukšana. Ulda Brieža foto. 1991. gada barikāžu muzeja krājums.

Piemineklis 1991. gada barikādēm Jēkaba ielā pie Saeimas. 1991. gada barikāžu muzeja foto. 1991. gada muzeja krājums.

Barikāžu fragments mūsdienās – trīs dzelzsbetona pamatu blokus ar atjaunotiem vēsturiskiem zīmējumiem var redzēt pie Jēkaba katedrāles sienas netālu no Saeimas. Barikāde tur kādreiz šķērsoja Jēkaba ielu. Ervīna Šulca foto. 1991. gada barikāžu muzeja krājums.


Barikāžu noslēgums

25. janvārī LR Ministru Padome pieņem lēmumu izbeigt cilvēku un tehnikas sūtīšanu stratēģisko objektu sargāšanai, uzticot šo pienākumu 24. janvārī izveidotam Sabiedrības drošības departamentam. Par departamenta direktoru ieceļ Jāni Baškeru. Vairāku dienu laikā lielākā cilvēku daļa un smagās tehnikas vienības atstāj barikādes, tiek likvidēti to štābi, koordinācijas centri objektos pārtrauc darbību. 27. janvārī šis process noslēdzās. Līdz pat aprīlim Īpašo kārtības sargu vienības apsargā nobrauktuves no Salu tilta uz Latvijas TV studiju Zaķusalā. Viņu dežūras Zaķusalas sargposteņos turpinās līdz pat 1991. gada 18. augustam. Janvāra beigās pakāpeniski sākās barikāžu nojaukšana. Visilgāk dzelzsbetona bloku barikādes saglabājās pie LR Augstākās padomes ēkas, kur tās tika demontētas 1992. gada vasarā. 1991. gada 21. augustā pie barikādēm Jēkaba un Klostera ielu stūrī bija spiesti apstāties Augstākajai padomei uzbrūkošie OMON kaujinieku bruņutransportieri.

End of Barricades

On January 25, the Council of Ministers of the Republic of Latvia decides to end the deployment of people and transport for the defence of strategic establishments, entrusting this task to the Department of Public Security established on January 24. Yanis Bashkers is appointed the Director of the department. Within a few days, most people and heavy transport units left the barricades, their headquarters were dismantled, and the coordination centers at the facilities were closed. The process ended on 27 January. Until April, Special Guard units guarded the exits from the Salu Bridge to the Latvia TV studio in Zakusala. Their on-call duty at the Zakusala guard posts continue until August 18, 1991. At the end of January dismantling of the barricades gradually began. The barricades of reinforced concrete blocks remained at the building of the Supreme Council of the Republic of Latvia for the longest time, where they were dismantled in the summer of 1992. On August 21, 1991 the armoured trucks of OMON militiamen attacking the Supreme Council were forced to stop at the barricade on the corner of Yekaba and Klostera streets.