Barikāžu priekšvakars. Lēmums par stratēģiski svarīgo objektu aizsardzību.

Izraksts no Latvijas Tautas frontes III sasaukuma valdes sēdes protokola Nr.15 1991. gada 8. janvārī. LNVM nodaļas Tautas frontes muzeja krājums.
Latvijas radio. Tautas frontes paziņojums. Tālava Jundža personīgais arhīvs.


Barikāžu priekšvakars. Lēmums par stratēģiski svarīgo objektu aizsardzību.

Sekojot notikumiem Viļņā, kad Padomju armija ieņem valsts institūciju un mediju ēkas, LTF valde 8. janvārī pieņem lēmumu par Vislatvijas manifestācijas rīkošanu vistuvākajā laikā.
12. janvārī sasaukta LTF Domes sēde apstiprina valdes lēmumu un nosaka manifestācijas datumu un laiku: 13. janvāris, plkst. 14.00. Domes sēdē jau atklāti tiek runāts par cilvēku palikšanu pie stratēģiski svarīgiem objektiem pēc manifestācijas. Starpbrīdī, sapulcē “pie melnajām klavierēm” LU Lielajā Aulā, LTF valdes locekļi sadala atbildību par stratēģiski svarīgo objektu aizsardzības koordinēšanu Rīgas pilsētas un Latvijas rajonu LTF nodaļu starpā, kas atspoguļojās 13. janvāra rītā Latvijas Radio atkārtoti lasītajā LTF Koordinācijas centra paziņojumā.
12. janvāra vēlā vakara apspriedē LTF priekšsēdētājs Romualds Ražuks, LTF valdes locekļi Ilze Cielava, Roberts Milbergs, Juris Strīpnieks un valdības apsardzes priekšnieks Andris Bunka nonāk pie secinājuma, ka cilvēkus pie stratēģiski svarīgiem objektiem var pasargāt ar tur novietoto smago tehniku. Par šo ierosinājumu tiek informēts LR Ministru padomes priekšsēdētājs Ivars Godmanis.

Eve of the BARRICADES. Decision on Defence of Strategically Important Establishments.

Following the events in Vilnius, when the Soviet Army occupied the buildings of state institutions and buildings of media, the LPF board adopted a decision on January 8 to carry out an All-Latvia demonstration in the nearest future.
The meeting of the LPF Council convened on January 12 and confirmed the decision of the Board and determined the date and time of the demonstration: January 13, at 2:00 pm. The meeting of the City Council openly talked about keeping people at strategically important enterprises after the demonstration. In the meantime, at the meeting “at the black piano” in the Great Hall of the University of Latvia, LPF board members distributed responsibilities for coordinating the defense of strategically important enterprises between the LPF departments of Riga and the Latvia districts.
In the late evening of January 12 LPF Chairman Romualds Razhuks, LPF Board Members Ilze Cielava, Roberts Milbergs, Yuris Stripnieks and Head of Government Security Andris Bunka came to the conclusion that people could be protected at strategically important enterprises with heavy duty transport. The Chairman of the Council of Ministers of the Republic of Latvia Ivars Godmanis was informed about this proposal.